Velkommen til min hjemmeside.


Mit navn er Ulla Petersen. Jeg har arbejdet med P.E.P., som er en forkortelse for Perceptual Enrichment Program.


Klinikken er lukket pr. 15/12 2016 pga. efterlønsalder.


Henvendelse til andre P.E.P. praktiserende kan ske via www.pepinfo.dk


P.E.P. er et program, der kan skabe flere forbindelser i hjernen, og dermed udvikle opfattelsesevnerne.


Det kan påvirke de områder, der er styret af hjernen, både mentalt og fysisk.


Jeg er uddannet af Patricia Theisen, grundlæggeren af P.E.P., i 1999.


Om P.E.P.

P.E.P. består af spil og opgaver, der løses. Herved danner hjernen nye forbindelser, og man kan blive bedre fungerende indenfor de områder, der påvirkes af hjernen, såsom koncentration, læsning, motorik, skrivning, matematik, social adfærd og meget andet.


Der behøver ikke være noget "i vejen" med én. Måske vil man bare gerne prøve, om man kan ændre noget i sig selv til det mere positive uden at gå i terapi, blot ved at "lege sig frem" til det ved hjælp af spil og opgaver. Der kan være mange forskellige årsager til at gennemgå et P.E.P. forløb. Nogle vil f.eks. gerne blive bedre til at tyde brugsanvisninger og samlevejledninger - nogle har behov for at blive bedre til at sige fra overfor andre, og nogle har mod på at prøve at gøre noget ved gamle læse - eller koncentrationsproblemer osv. osv.


Børn kommer ofte for at blive bedre til at klare forskellige skolefag, samt for at styrke koncentrationen, men også temperamentsmæssige problemer kan der ske store ændringer med.


P.E.P. kan medføre positive ændringer inden for bl.a. følgende områder:

  • Koncentration
  • Motorik
  • Indlæring
  • Ordblindhed
  • Opmærksomhed
  • Koordinering mellem højre og venstre hjernehalvdel
  • Sproglige mangler

Svækkede eller manglende forbindelser i hjernen (blokeringer) kan skyldes øreinfektioner, andre sygdomme, traumatiske oplevelser, trafikuheld, misbrug o.l.


Et P.E.P. forløb strækker sig over 8-10, måske 12 besøg á ca. 1 til 1½ times varighed.


Læs mere om P.E.P. på

    www.pepinfo.dk
    www.pepinfo.com

Om mig

Udover P.E.P. har jeg taget disse uddannelser:


Dybdeterapi, i 1995 - 1997

www.dybdeterapi.dk

The Reconnection healing, i 2005

www.thereconnection.com

Reiki healing, herunder fjernhealing, i 1995 og 2003


TFT, Tankefeltterapi, i 2005

(Uddannet af Mats Uldal hos Mogens Kyed i Kolding)

www.tftnorway.com
www.tankefeltet.dk

TFT, Tankefeltterapi, i juni 2006

(Uddannet af Henrik Lund)

www.tftmanagement.com

Kontakt

Hvis du har lyst, er du velkommen til at kontakte mig.


Venlig hilsen


Ulla

Ulla Petersen
Lyngdal 21, Gl. Rye
8680 Ry
Tlf.: 86 89 85 10 / 21 60 36 35
e-mail: ullapetersen@post.tele.dk


Jeg vil desuden gerne henvise til min mand Bjørn Dean Petersens selvhjælpsprogram, som hedder TankeRevision®.

www.tankerevision.dk